Implementatie natuurwetgeving in gemeentelijk beleid
Huib Aalders, gemeente Duiven.

Huib Aalders

Implementatie natuurwetgeving in gemeentelijk beleid

Deze eendaagse cursus geeft u goede handvatten hoe de huidige/voormalige Flora- en faunawet praktisch geborgd kan worden in gemeentelijk beleid en werkprocessen. De cursus zoomt in op de Flora- en faunawet maar vooral ook hoe deze met de overige wetgeving zijn plek krijgt (of heeft gekregen) in de nieuwe Wet Natuurbescherming en wat dat betekent voor de taken van de gemeente.

Vragen waarop u een antwoord krijgt tijdens de cursus zijn onder andere:
* Hoe is de geldende natuurwetgeving te vertalen in gemeentelijk beleid?
* Welke keuzes kan en/of moet een gemeente nog maken ten aanzien van de uitwerking van de geldende natuurwetgeving?
* Welke afdelingen krijgen te maken met de geldende natuurwetgeving?
* Welke verantwoordelijkheden en verplichtingen heeft de gemeente ten aanzien van de natuurwetgeving?
* Hoe kan de geldende natuurwetgeving praktisch geborgd worden in de werkprocessen en welke kansen en moeilijkheden doen zich hierbij voor?

Daarnaast is tijdens de cursus voldoende ruimte voor het behandelen van uw eigen inbreng en bespreken van eigen praktijkcasussen. Aan de hand hiervan kunt u uw eigen leerdoelen verwezenlijken.

Lesmateriaal:
Een studiemap
Duur:
1 dag
Datum:
15 februari 2018 en 22 november 2018
Kosten:
€ 395,- p.p. exclusief BTW
Docent:
Huib Aalders, gemeente Duiven.

Huib Aalders, gemeente Duiven.

Huib Aalders